Under loppet av 3-5 år ska 30-50 vargar sättas ut i Klippiga bergens västra sluttningar i amerikanska delstaten Colorado. Foto: Gettyimages

Ska flytta 50 vargar i återintroduktionsprojekt

I Sverige och Norge har enstaka vargar flyttats till nya geografiska områden genom åren. I USA görs betydligt mer uppskalade insatser. Nu planeras en storskalig flytt av 50 vargar i delstaten Colorado.

"}}

Det är The Colorado Sun som rapporterar om den storskaliga flytten av vargar i delstaten. Planen är att fånga tio till femton vargar varje år under en period på tre till fem år och släppa ut dem i ett område av klippiga bergens västra sluttningar, där vargen i dagsläget inte är etablerad.

Flytten av vargarna har föregåtts av en politisk diskussion i delstaten och för lite drygt två år sedan genomfördes en omröstning om återintroduktion varg.

Drygt 80.000 kr för dödad tamboskap

Enligt Colorado Parks and Wildlife ska återintroduktionen genomföras så att konflikten med djurhållning och etablerade klövviltstammar i området blir så liten som möjligt. Ranchägare ska kunna få upp till 8.000 dollar per dödat kreatur enligt den återintroduktionsplan som finns nedtecknad.

– Den största utmaningen när det kommer till återuppbyggnad av vargstammen och förvaltning av den, är primärt sociala och politiskt frågor snarare än biologiska, säger Eric Odell, bevarandeprogramchef på Colorado Parks and Wildlife.

Vargen räknas som en hotad art men planen är att populationen på sikt ska öka från de 50 som sätts ut till 200. Colorado Sun skriver att vargen kan gå från hotad art till mindre hotad om populationen håller sig på 50 djur under fyra år. Ökar stammen till 150 djur två år i rad eller upp till 200 djur vid något tillfälle, så kommer vargen tas bort från listan över hotade arter och kan istället ingå i gruppen vilt som kan jagas. Detta är den slutliga fasen av återintroduktionen.

Enligt arbetsdokumentet från Colorado Parks and WIldlife, ska infångande och utplantering av vargarna påbörjas i februari nästkommande år.