SD har väckt ett utskottsinitiativ i Riksdagens justitieutskott som de menar ska förändra och förbättra utredningen om vapendirektiv. Arkivfoto: Gettyimages

SD pressar regeringen i vapenfrågor

Regeringen har tillsatt en utredning som kommer försvåra för laglydiga vapenägare, menar Sverigedemokraterna. SD har nu väckt ett utskottsinitiativ för att "förändra och förbättra" förutsättningarna. Bland annat trycker de på för att frågor om vapenlicens flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

"}}

I ett pressmeddelande till TT meddelar SD att regeringen utan framgång försök överimplementera EU:s vapendirektiv. Misslyckandet har lett till regeringen tillsatt en utredning som kan leda till hårdare regler för vapenägare.

SD har därför väckt ett utskottsinitiativ i Riksdagens justitieutskott som de menar ska förändra och förbättra utredningen.

Annons

Utredningen ska lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att licensfrågor gällande vapen flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

Utredningen ska lämna förslag som medför att bestämmelser om en åtskillnad görs gällande legala vapeninnehavares vapenhantering och straffrättsliga bestämmelser i övrigt.

Utredningen ska, oaktat bedömningen i sakfrågan, lämna förslag på ändringar som medför att den så kallade femårslicensen slopas.

Utredningen ska under arbetet och i kontakt med berörda intresseorganisationer analysera legala vapenägares behov av en utökad vapengarderob och lämna förslag om en sådan utökning.

Utredningen ska även i den generella översynen behandla och lämna lagförslag som omfattar de tillkännagivanden justitieutskottet lämnat under mandatperioden i vapenfrågor.

Samtliga intresseorganisationer som enligt nu liggande direktiv ska kontaktas om utredaren bedömer det lämpligt ska istället, i enlighet med direktiven gällande kontakt med berörda myndigheter, kontaktas för att inhämta synpunkter och upplysningar. 

– I ett desperat försök att lägga en blöt filt över vapenfrågorna under valrörelsen har regeringen agerat för att begrava vapenfrågorna i en utredning. Av kommittédirektiven att döma låter regeringen ännu en gång sin ovilja att underlätta för laglydiga vapenägare väga tyngre än de i riksdagen fattade besluten, säger Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, Tobias Andersson.