Idag ger företrädare för skogsbolaget SCA sin syn älgkrisen. Foto: Gettyimages

SCA svarar på kritiken om älgkrisen

I Jaktjournalens artikelserie om älgkrisen pekas bland annat SCA ut som pådrivande för ökad jakt, trots vikande älgstammar. Nu svarar SCA:s kommunikationsdirektör, Anders Edholm, på kritiken och våra frågor om älgjakten.

"}}

Daniel Ligné, riksviltvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet säger att skogsbolagen jobbar med piska för att öka avskjutningen. Och i Älvsbyn i Norrbotten finns 79-årige jägaren Kurt Lundgren, som jagat 60 på samma mark och är skarpt kritisk till hur SCA driver på avskjutningen.

– De vill att man ska skjuta älgar som nästan inte finns. Sedan är det ett djävla sattyg att de börjat sälja älgjakt till externa jaktlag, som får ytterligare tilldelning på markerna. Dessutom trycker man på för ökad avskjutning av kor. Det är inte roligt att vara lokal jägare och försöka förvalta en älgstam under sådana omständigheter, har Kurt Lundgren sagt i en intervju i Jaktjournalen.

Därför har vi kontaktat Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA, för att få bolagets syn på saken. Nedan följer frågorna och svaren:

Vad säger du om kritiken, att skogsbolagen trycker på om mer och mer jakt på älg?
– SCA för en kontinuerlig dialog med jaktlagen som verkar på våra marker. Vi vill förstås, på ett konstruktivt sätt, komma fram till lösningar som tar hänsyn till hur viltskadeläget ser ut lokalt.

Vad säger du om älgkrisen som jägarkåren rapporterar om, att det är så ont om älg att jägare är riktigt oroade för älgstammen?
– Älgstammen är generellt sett på väg ned, det är ingen tvekan om det. Men däremot finns det skillnader lokalt och regionalt. Det gör att det ser olika ut i olika delar av landet.

Är det ett faktum som oroar er, att älgstammen viker?
– Det viktiga är att se det här ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Det är klart att om älgstammen viker och är på väg under en kritisk nivå, så är det givetvis inte bra. Men vi tar de här diskussionerna tillsammans med jägarna. Nu ska vi gå in i diskussioner om nya förvaltningsplaner – och det är klart att det här kommer att diskuteras i de samtalen.


Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, uttrycker att skogsbolagen i framförallt norr driver på om älgavskjutning ”med piska”. Vad säger du om det?
– Jag kan inte svara för andra bolag men när det gäller SCA driver vi det utifrån förvaltningsplanerna. Det är där man sätter reglerna för kommande års jakt – och för kommande höst påbörjas diskussionen nu.

Hur ser du på att SCA anlitar externa jaktlag som jagar efter de ordinarie jaktlagen – blir det inte svårt att förvalta en älgstam då?
– I våra jakträttsavtal inom SCA har vi möjlighet att nyttja en viss tid för andra jägare. Om vi använder oss av den möjligheten, vilket vi gör ibland, så är det företrädelsevis på områden med mycket älg. Det är inte någon generell företeelse.

Kan frågan om älgstammen någonsin bli en fråga där jägarkåren och skogsbolagen är överens om avskjutningen
– Återigen: Den här diskussionen ska föras mellan skogsägare och jägare när man tar fram de nya förvaltningsplanerna.