Regeringen går inte med på omedelbart stopp av hundträning i renbetesmarker i Mittådalens sameby. Arkivbild: Per Jonson

Sameby lyckas inte stoppa hundträning i renbetesmarker

Mittådalens sameby får inget gehör hos regeringen för att stoppa hundträning i renbetesmarker. Regeringen säger nej till inhibition.

"}}

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade i juni att upplåta småviltsjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län under jaktåret 2021-2022.

Beslutet innebär bland annat att speciella områden får användas för hundträning på fjäll- och dalripa under perioden 16 augusti till 22 april.

I Mittådalens sameby anser man att hundträning kan innebära skada och olägenheter för renskötseln och har överklagat länsstyrelsens beslut.

Samebyn har vänt sig till regeringen och vill ha så kallad inhibition, alltså omedelbart stopp för hundträningen.

Men regeringen säger nej till samebyns krav på inhibition. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde i torsdags. Beslutet är undertecknat av näringsminister Ibrahim Baylan.

Nu kvarstår dock för regeringen att ta ställning till själva överklagandet av länsstyrelsens beslut.