Jägare ska kunna sälja vildsvin både direkt till konsument och detaljhandeln, enligt Livsmedelsverkets förslag. Foto: Gettyimages

Så vill Livsmedelsverket att jägare ska kunna sälja vildsvinskött

Livsmedelsverket kommer nu med en rad förslag som ska öka enskilda jägares möjligheter att sälja vildsvinskött. Målsättningen är att öka viljan att jaga vildsvin.

I juli 2018 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur reglerna kan ändras, så att enskilda jägare tillåts sälja vildsvinskött. Bakgrunden är att vildsvinsstammen ökar starkt och medför stora kostnader för bland annat enskilda lantbrukare och samhället. Det handlar exempelvis om uppbökade grödor och viltolyckor. Ökad efterfrågan på vildsvinskött förväntas öka viljan att jaga vildsvin. På tisdagen landade den drygt 100 sidor tjocka utredningen på regeringens bord. Vid 15.30-tiden fanns dock ingen tjänsteman på Livsmedelsverket som kunde svara på frågor om förslaget.

Krav på utbildning

Livsmedelsverket skriver om olika vägar för jägare att få avsättning för vildsvinskött. Dels ska jägare kunna sälja tio vuxna vildsvin eller 20 årsungar per år direkt till konsument. Köttet ska då vara testat för trikiner och radioaktiv strålning och förslaget är att staten subventionerar testerna. Köparna ska informeras om resultaten i testerna rörande trikiner och radioaktivitet. Kravet på att köttet ska vara märkt med en personlig stämpel har tagits bort. Dock krävs det att jägaren först genomgått en utbildning som godkänts av Livsmedelsverket och omfattar minst fyra studiotimmar. Länsstyrelsen utfärdar sedan ett formellt tillstånd att handla med vildsvinskött.

Direkt till detaljhandeln

Jägaren ska också kunna sälja vildsvin direkt till ”detaljhandelsanläggningar”. Förslaget är att en jägare ska kunna sälja 50 vuxna vildsvin eller 100 årsgrisar till detaljhandelsanläggning, som också ansvarar för provtagningen av köttet. Jägaren behöver i det här fallet inte ha någon speciell utbildning. Livsmedelsverkets utredning visar att jägare tycker att det är krångligt och dyrt att sälja vildsvinskött till vilthanteringsanläggningar. Det kan bli långa transporter och dåligt betalat för köttet. Livsmedelsbranschen vittnar å sin sida om att det är dålig efterfrågan på vildsvinskött. Livsmedelsverket föreslår en utredning kring konsumenternas intresse för att köpa vildsvinskött.

Skottpeng ska utredas

Livsmedelsverkets tjänstemän funderar i banorna att dålig information om möjligheterna att tillaga vildsvinskött har lett till dålig efterfrågan och föreslår att olika recept placeras i anslutning till butikernas köttdiskar. Livsmedelsverket vill inte delta i marknadsföringen av vildsvinskött, men konstaterar att det kan vara både närproducerat och klimatsmart. Frågan om skottpeng på vildsvin som lämnas in på vilthanteringsanläggning vill Livsmedelsverket ska utredas ytterligare.

Här kan du läsa Livsmedelsverkets förslag i sin helhet.

Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21