Nu är det klart hur stor tilldelningen blir i vinterns licensjakt på varg i Sverige. Foto: Gettyimages

Så många vargar får skjutas i vinterns licensjakt

Idag har länsstyrelserna meddelat hur stor vinterns licensjakt på varg blir. Här listar vi många vargar som får fällas i de olika länen. Före beslutet lät vi några "kändisar" gissa tilldelningen.

"}}

Klockan 13 meddelade länsstyrelsen i Gävleborg att det blir jakt på 12,5 revir i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet i Sverige i vinter. Det blir licensjaktjakt på 75 vargar, och skyddsjakt på ytterligare 20 vargar. Siffran för skyddsjakt är en uppskattning.

Så här blir tilldelningen i jakten i de olika länen:

Gävleborg: 18 vargar fördelat på två jaktområden.

Dalarna: 14 vargar i två revir som delas med Gävleborg och Örebro och Västmanland.

Örebro län: 24 vargar i fyra revir var två är länsegna och två delas med Värmland och Dalarna och Västmanland.

Västmanland: 12 vargar i två revir som delas med Örebro län och Dalarna.

Värmland: 30 vargar i tre länsegna revir och tre revir som delas med Norge. Om samtliga vargar som jagas i gränsreviren som delas med Norge räknas med blir det 42 vargar som skjuts i Värmland.

– Man man räknar ihop totalsiffran så blir den högre än 75 vargar, men det beror på att många av länen delar vargrevir med varandra, förklarar Simon Viklund på länsstyrelsen i Gävleborg.

På länsstyrelsen i Värmland svarade bland andra landshövding Georg Andrén på frågor vid en presskonferens.

Nu har vi ett beslut i riksdagen att vargstammen ska ned till 170 individer. Är ni inte tondöva när ni trots det tillåter så liten jakt?
– Det är klart att vi följer debatten mycket noga. I den stund vi får nya politiska instruktioner, så följer vi dem, svarar Georg Andrén på Jaktjournalens fråga.

Totalsiffran för den svenska licensjakten är alltså 75 vargar i tilldelning.

Vid vinterns inventeringar konstaterades 460 vargar i Sverige. Och under våren ytterligare valpkullar.

Så gissade ”kändisar”

Innan beslutet om tilldelningen kom frågade vi några ”kändisar” hur kvot de trodde länsstyrelserna skulle meddela.

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman Svenska Jägareförbundet:

– Jag har gissat utifrån att jag läst vägledningen från Naturvårdsverket, att det blir mellan 70 och 80 i tilldelning, säger Glöersen.

Magnus Orrebrant, ordförande Svenska Rovdjursföreningen

– Jag tror att det hamnar runt plus minus 50 men det är bara en vild gissning. Det beror på hur mycket länsstyrelserna lyssnat på politikerna och påverkats av debatten senaste halvåret. Hoppas innerligt att det inte blir 70-80 stycken, säger Orrebrant.

Efterlyser krafttag

Thomas Ekberg, Ordförande Föreningen Sveriges Jägare:

– Jag tror att de kommer att tilldela mellan 70 och 90 vargar. De kommer inte att sänka stammen utan hålla den oförändrad. Den ökar inte, men kommer heller inte att minska. Sedan hoppas jag att politikerna i den nya regeringen tar krafttag för att sänka vargstammen, säger Ekberg.

Kjell Lennartsson, jaktföretagare:

– Kan det blir 30, kanske, max. Mer tror jag inte att de vågar sig på. Det skulle behövas jakt på 300 vargar, säger Lennartsson.

Olof Liberg, vargforskare:

– Jag har inte funderat på saken. Det måste jag ha mer tid på mig för att kunna beräkna. Vi forskare tror ingenting, säger Liberg.

”Litar inte på politikerna”

Holger Nilsson, före detta chefredaktör Jaktjournalen:

– Alldeles för liten. Det är dags att det blir en ordentlig avskjutning. jag litar inte på politikerna. Ska man komma ned i 170 vargar i enlighet med senaste riksdagsbeslutet, måste det skjutas flera hundra vargar, säger Holger Nilsson.

Det finns idag en majoritet i Riksdagen för att sänka antalet vargar i Sverige till 170 stycken.