Bilden tagen vid en lyckad lodjursjakt i Uppsala län, där det nu återstår två lodjur att jaga. Foto: Privat

Så har det gått hittills i licensjakten på lodjur

Här har vi listat hur licensjakten på lodjur hittills gått i de olika länen.

"}}

Den första siffran avser tilldelning, den andra återstående kvot

Norrbotten: Ingen jakt

Västerbotten: 5, 2

Jämtland: 24, 16

Västernorrland: 8, 7

Dalarna: 8, 1

Gävleborg: 20, avlyst

Uppsala: 8, 2

Västmanland: 5, 4, varav max två vuxna honor

Örebro län: 10, 3

Östergötland: 10, 2

Jönköpings län: 10, 4

Västra Götaland: 5, 3

Kalmar län: 12, avlyst