Josefina Erikson pekar ut vilka vad som kommer att hända efter miljö- och jordbruksutskottets beslut om sänkt miniminivå för den svenska vargen. Foto: Gettyimages och Uppsala universitet, montage

Så blir det nu med vargstammen – statsvetare förklarar beslutsprocessen

Efter det historiska beslutet i miljö- och jordbruksutskottet, att lägstanivån för vargstammen nästan ska halveras, är frågan vad som händer nu. Statsvetare Josefina Erikson förklarar.

"}}

Miniminivån för den svenska vargstammen ska sänkas från 300 till 170. Det beslutade en majoritet av ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet på torsdagen.

Det är politiker från M, KD, SD och C som bildar majoritet i utskottet och riktar ett tillkännagivande till regeringen.
S, V, L och MP röstade emot.

Josefina Erikson är docent i statskunskap vid Uppsala Universitet och förklarar vad tillkännagivande från ett utskott innebär.

– Regeringen ta hand om ärendet och är skyldig att på något sätt återkoppla och berätta vad man gjort i frågan. Där finns en möjlighet för regeringen att tillsätta en utredning och förhala ärendet, vilket inte alls är ovanligt,

Kan inte ”trollas bort”

Är inte det lite konstigt, demokratiskt, eftersom det är riksdagen som bestämmer?
– Jo, det är det. Men till slut blir det oftast någon form av åtgärd från regeringen. Man följer ju upp det här – så det är ingenting som bara kan trollas bort. Regeringen är i princip tvungen att göra någonting, men exakt när och exakt hur är upp till regeringen, säger Josefina Erikson.

Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson är på det klara med att en sänkning av miniminivån inte sker direkt.

– Jag räknar inte med att regeringen lyfter ett finger för att verkställa utskottsmajoritetens beslut. Vi får inrikta oss på valet och hoppas att vi får en ny regering som ändrar miniminivån, säger Kjell-Arne Ottosson.