Rovdjursföreningen utökar sin kamp för att stoppa licensjakt på björn. Foto: Gettyimages, montage

Rovdjursföreningen trappar upp kampen för att stoppa björnjakt

Svenska Rovdjursföreningen kämpar för att Förvaltningsrätten i Luleå ska underkänna länsstyrelsernas beslut om licensjakt på björn. Hittills har föreningen överklagat jakten i tre län.

"}}

Svenska Rovdjursföreningen hävdar på sin webbsida att jakten med hänsyn till EU:s art- och habitatdirektiv inte är laglig.

”Svenska Rovdjursföreningen anser att det finns flera skäl till att överklaga beslut om licensjakt i allmänhet. Det viktigaste, som gäller alla stora rovdjur som enligt art- och habitatdirektivet ska åtnjuta ett strikt skydd från avsiktligt dödande, är att jakt som enbart har till syfte att reducera antalet individer strider mot artikel 16.1.e i direktivet”, skriver personer i Rovdjursföreningen.

Framförallt har föreningens drivande personer reagerat på att kvoterna höjts kraft i flera län.

”I länen med renskötsel måste ifrågasättas om normala affärsrisker i den näringen ska tillåtas ha en avgörande betydelse för björnstammens storlek i länet”, står det på föreningens hemsida.