Omfördelningen av kvoten i björnjakten har stoppats av förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages

Rovdjursföreningen lyckas stoppa omfördelad björnkvot i Jämtland

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver länsstyrelsens beslut, att den kvarvarande kvoten i licensjakten på björn blir möjlig att fälla i hela länet. Det är Svenska Rovdjursföreningen som överklagat.

"}}

Nu gäller inhibition, alltså att länsstyrelsens beslut är stoppat i väntan på att förvaltningsrätten ska pröva ärendet slutgiltigt.

Länsstyrelsen har fram till den 28 september på sig att lämna in ett yttrande.

Som Jaktjournalen tidigare berättat sjönk avskjutningstakten i den västra delen, främst i områdena den nordvästra delen, av Jämtland i september.

För att uppfylla ambitionen med jakten, att minska björnstammen i länet och förhindra skada för rennäringen, beslutade länsstyrelsen att kvarvarande björnar, 53 stycken, var lovliga att skjuta i hela länet.

Men beslutet är nu alltså stoppat i väntan på slutligt avgörande.

Redaktionen har varit i kontakt med jägare som åkt långa sträckor för att delta i björnjakten, som nu alltså stoppas på marker där de skulle vara med.

Jaktjournalen följer upp saken och återkommer under dagen med kompletterande artiklar.