Licensjakten på björn ska genomföras som planerat i Gävleborgs lön. Det har förvaltningsrätten beslutat. Foto: Gettyimages

Rovdjursföreningen lyckas inte stoppa björnjakten i Gävleborg

Svenska Rovdjursföreningen lyckas inte stoppa licensjakten på björn i Gävleborg. Förvaltningsrättens jurister i Luleå säger också nej till de regeländringar i jakten som Rovdjursföreningens företrädare krävt.

"}}

Länsstyrelsen har beslutat att 120 björnar får skjutas i Gävleborg under licensjakten som startar den 21 augusti.
Svenska Rovdjursföreningen har överklagat till förvaltningsrätten och krävt att jaktbeslutet upphävs, i andra hand att tilldelningen sänks till max 52 björnar.

Föreningen har också krävt regeländringar i jaktbeslutet:

”Att upptag av björnspår med hjälp av hund inte får ske närmare än 2 000 meter till verksamhet där viltskådning bedrivs.
Att avståndet till närmaste permanent bebodda hus, fritidshus som har sophämtning, åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 4 000 meter.”

”Jakten lämplig”

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och kraven i sin helhet.

”Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att länsstyrelsen har visat att kraven för att fatta beslut om licensjakt efter högst 120 björnar i Gävleborgs län är uppfyllda. Med beaktande av att rätten ovan funnit jakten lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt att den uppfyller kraven på selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden står den i rimlig proportion till de syften som motiverat jakten. Det har vidare inte framkommit några skäl att göra förändringar i beslutet på det sätt som Svenska Rovdjursföreningen begär i sitt andrahandsyrkande. Överklagandet ska därför avslås i dess helhet”, skriver förvaltningsrättens jurister i domen.

Som Jaktjournalen tidigare berättat avslås överklagandena även när det gäller björnjakten i Jämtland.