Nära på en fördubbling av tilldelning i Gävleborg inför årets licensjakt på björn. Arkivfoto: Per Jonson

Rejäl höjning av björntilldelningen i Gävleborgs län

I fjol fick björnjägarna i Gävleborgs län fälla 70 björnar. I år höjer länsstyrelsen tilldelningen rejält. 120 björnar får fällas i länet som precis som tidigare år delas i två delområden.

"}}

– Vi har sedan den senaste spillningsinventeringen förvaltat stammen i syfte att minska antalet björnar i länet. Trots att vi ökat antal tilldelade björnar vid tidigare licensjakter har vi nu starka indikationer på att björnstammen ändå ökat kraftigt sedan 2017. Vi ser därför ett behov av att ytterligare öka tilldelningen vid årets licensjakt för att nå de regionalt beslutade målen och därför blir tilldelningen 100 björnar i det västra området och 20 björnar i östra delen av länet, säger Simon Viklund, Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande.

Redan i fjol vill Svenska Jägareförbundet länsförening i Gävleborg att jakten skulle återupptas när tilldelning på 70 björnar så snabbt kunde fylldes. Förbundet ville att ytterligare 40 björnar skulle fällas.