Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagandena av björnjakten i Västerbotten. Foto: Gettyimages

Rättsligt okej till björnjakt i Västerbotten

Även när det gäller licensjakten på björn i Västerbotten blir det bakslag för Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna.

"}}

Förvaltningsrätten i Luleå avslår de båda föreningarnas krav på att beslutet, licensjakt på 91 björnar i Västerbotten, rivs upp.

Förvaltningsrättens jurister skriver i domen:

”Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att länsstyrelsen har visat att kraven för att fatta beslut om licensjakt efter högst 91 björnar i Västerbottens län är uppfyllda. Med beaktande av att rätten ovan funnit jakten lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt att den uppfyller kraven på selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden står den i rimlig proportion till de syften som motiverat jakten.”

Jaktjournalen har tidigare berättat har förvaltningsrätten avslagit överklaganden av björnjakten i Gävleborg och Jämtland.