Det skjuts närmare tio gånger så många rådjur på Gotland i dag som för tio år sedan. Foto: Gettyimages

Rådjursavskjutningen på Gotland fortsätter att öka

För tio år sedan fälldes 734 rådjur på Gotland. Jaktåret 2019/2020 fälldes 5017 rådjur. Populationen på ön har dock planat ut. Det är jägarna som blivit duktigare på att jaga rådjur.

"}}

Det är SVT nyheter Öst som uppmärksammat utvecklingen det senaste året när det gäller rådjursavskjutningen på Gotland.

Hans Olsson, ordförande på Svenska Jägareförbundets länsförening på Gotland menar att det finns fler skäl till att avskjutningen ökat.

– Vi vet att rådjursjakten är av stort intresse för jägarna på Gotland. Vi vet också att rådjuren mer och mer har spridit sig över ön, så det finns rådjur att jaga på hela Gotland, säger han till SVT.

Dan Persson, jaktvårdskonsulent med många års erfarenhet av klövviltsförvaltning håller med länsordföranden. Enligt Dan Persson ökar inte längre rådjursstammen på Gotland. Utvecklingen har planat ut och på vissa håll lokalt minskar till och med stammen.

– Jämför vi spillningsinventeringsresultatet mellan 2018 och 2019 så är det en nedgång från 18 till 12 rådjur per 1.000 hektar, säger Dan Persson.

Han menar jägarna på Gotland blivit bättre på att jaga rådjur. Och det är detta som framför allt avspeglas i avskjutningsstatistiken.

– Det tar ungefär tio år för jägare att lära sig jaga ett vilt som etablerar sig på marken. Nu har de gotländska jägarna lärt sig jaga rådjur. Det skjuts inte längre bara bockar utan även getter och kid fälls, säger Dan Persson.

Det finns inget nödvändigt samband mellan en arts populationsutveckling och avskjutningsstatistik, menar Dan Persson.