Prästskogsvargar nära renar – skyddsjaktansökan inlämnad

Prästskogsreviret blev undantaget från licensjakten på varg eftersom det delades med län i norra rovdjursförvaltningsområdet. Nu kanske vargarna ändå skjuts eftersom de befinner sig i ett område där renar har sitt vinterbete.

"}}

Enligt Emma Andersson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län finns en ansökan på länsstyrelsens bord men hon vet inte när ett beslut kan komma. Prästskogsvargar spårades i helgen fem kilometer i från renarna men vid den senaste spårningen häromdagen var de i Gävleborgs län och längre i från renarna.

– Tåssåsens sameby har ansökt om skyddsjakt, eftersom vargarna befinner sig nära en vinterbetesgrupp av renar. Det är omkring 900 renar i den gruppen som är närmast. Vi kan inte säga något i dagsläget om när ett beslut kan tas. Vi behöver samla in underlag. Reviret har funnits i området i många år. Men det som har hänt är att i mars 2019 så tecknade samebyarna nya betesavtal för betesmarker i östra delarna av Härjedalen. Det är marker som man vill kunna nyttja för bete men där det finns vargrevir, säger Emma Andersson till Hela Hälsingland.

Prästskogsreviret delas mellan länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Västernorrland och Jämtland tillhör det norra rovdjursförvaltningsområdet och där är uppnår vargstammen inte den beslutade miniminivån och därför är licensjakt inte tillåten där. Detta var också skälet till att Gävleborg läns beslut om licensjakt stoppades.