Grannar till en planerad skjutbana i Varberg protesterar och vill banan inte får byggas. Arkivbild: Gettyimages

Planerad skjutbana möts av protester

En planerad skjutbana i Varberg möts av protester från tilltänkta grannar. Bullermätningarna som gjorts i området överstiger inte Naturvårdsverkets fastställda normer, men grannarna vill ha skjutbanan stoppad.

"}}

Varbergsortens jakt- och viltvårdsförening och föreningen Warbergs dynamiska skyttar har gått samman i Bösarps skjutbaneförening. Planen är att bygga en ny skjutbana i Valinge.

– Det handlar om en älgbana, en grisbana och fyra pistolbanor. Jägare och sportskyttar ska skjuta där, men också polisen som annars måste åka åtta mil till Göteborg när det ska övningsskjuta, berättar Stefan Norberg som är kassör i styrelsen och kontaktperson för den nya skjutbanaföreningen.

Planen är att det ska avlossas 95.000 skott per år på skjutbanan. Öppettiderna ska vara 09-21 måndag till torsdag och 09-16 fredag, lördag och söndag.

Kommunala miljö- och hälsoförvaltningen har gett klartecken.

Inte över maxgränsen

Grannar till den planerade skjutbanan protesterar och intervjuas i Hallands Nyheter. Grannarna vill inte ha störande gevärs- och pistolskott och hänvisar bland annat till att det finns hästar i området. De skulle skrämmas både i sina beteshagar och vid turridning, menar grannarna.

Bullermätningar som gjorts visar att skjutbullret hos grannarna inte överstiger 65 decibel, som är maxgränsen enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Mätvärdet vid en fastighet är 65 decibel, vid de andra fastigheterna lägre.

– Dessutom skaffar allt fler jägare, och även sportskyttar, ljuddämpare till sina gevär och pistoler. En skjutbana skapar alltid irritation, men någonstans måste den ligga, säger Stefan Norberg i skjutbaneföreningen.

Flera grannar har överklagat ärendet till länsstyrelsen. I slutändan kan saken komma att hamna hos mark- och miljödomstolen för bedömning.

Enligt Stefan Norberg finns det mellan 1.500 och 2.000 jaktkortslösare i Varbergs kommun.