Valberedningen har enats om att förslå Per Klingbjer som ny ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Per Klingbjer föreslås bli ordförande i Jägareförbundet

Per Klingbjer föreslås bli ny ordförande i Svenska Jägareförbundet när Torbjörn Larsson slutar vid årets förbundsstämma.

"}}

Svensk Jakt rapporterar att valberedningen är enig i sitt förslag.

Per Klingbjer arbetar som förbundsdirektör i inom fackliga organisationen Naturvetarna. Sedan 2015 är han ordförande i Svenskt Friluftsliv, som sammanhållande instans för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige.

Svenskt Friluftsliv listar medlemsorganisationerna på sin webbsida.