11 hundar dödades av varg förra året. Vargen står för överlägset flest angrepp på tamdjur, medan lodjuret är det rovdjur som skadat flest hundar.Foto: GettyImages, karta SLU

Över 400 skador orsakade av varg förra året

Vargangreppen går upp kraftigt uppåt. Mest farligt lever fåren i områden där det finns varg. Totalt betalade länsstyrelserna ut 2,2 miljoner kronor förra året för rovdjursskadade tamdjur.

"}}

Rapporten från Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, redovisar skador på tamdjur och grödor orsakade av rovdjur och vilt under perioden 1 januari-31 december 2020.

Rovdjursangrepp på tamdjur. Källa: SLU Viltskadecenter

Mest pengar betalas ut för att förebygga rovdjursskador, totalt 7,7 miljoner. Två miljoner av dessa har betalats ut till tamdjursägare i Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg, Östergötland och Örebro län, för röjning av befintliga stängsel.

Tamdjurskador för två miljoner

Bidragen finansieras med medel från viltskadeanslaget och landsbygdsprogrammet. SLU:s rapport varnar för att statistiken över utbetalade bidrag kan se ut att minska drastiskt vissa år, men det hänger samman EU-finansierats stöd som fördelas av Jordbruksverket med fyra års mellanrum.

Rapporten understryker att den mest korrekta bilden är antalet angrepp från olika rovdjur, snarare än summan av antalet djur som skadats eller dödats, eftersom det kan variera stort ”av slumpmässiga orsaker.”

2020 var antalet angripna tamdjur 553 stycken, medan antalet angrepp var 153. I de siffrorna räknas skador på får, nöt, get och häst.

Flest skador av varg

Vargen står för både flest dödade och skadade tamdjur, totalt 423 angrepp. Det innefattar 334 dödade får, 55 skadade får och 15 saknade får. Två nötdjur har dödats av varg och 11 saknas efter vargangrepp.

Vad det gäller skador på andra djur, som höns, gås, kalkon med mera, samlas de under kategorin ”annat” i statistiken. För varg handlar det om fyra dödade djur.

Antalet rovdjursangripna hundar. Källa: SLU Viltskadecenter

Rovdjursskador på hund

Antalet rovdjursskadade hundar har varierat stort över åren med en topp 2009 på 70 hundar. 2020 är siffran 42 hundar angripna av fredade rovdjur. Dock gäller det hundar i icke jaktliga situationer.

11 hundar dödades av varg 2020 och 11 hundar skadades av varg. Flest hundskador står lodjuret för (18 stycken), dock ingen med dödlig utgång.
Kungsörn står för en dödad hund i statistiken.

Karta över rovdjursangrepp på hundar. Källa: SLU Viltskadecenter

304 000 kronor betalades ut i ersättning för rovdjursangripna hundar och 437 000 kronor i bidrag för att förebygga rovdjursskador på hundar. Mest pengar gick till Örebro län, 59 000 kronor, följt av Gävleborg, Dalarna, Östergötland och Värmland.

Björnskador

Det blev inga höga summor för skador orsakade av björn, men då är till exempel inte björndödade renar inräknade. 86 000 kronor betalades ut i Gävleborgs län och 4 000 kronor i Jämtlands län, för skador på jordbruksgrödor.

Viltskadorna på jordbruksgrödor som kostar mest gäller främst skador orsakade av trana (två miljoner), vitkindad gås (1,6 miljoner) och grågås (cirka 800 000 kronor).

Varg: 11 dödade, 11 skadade

Lodjur: 18 skadade

Björn: 1 skadad

Örn: 1 döda

Järv: 0

Får: 538

Nötdjur: 3

Get: 1

Bikupor: 78

Ensilagebalar: 240

Skador orsakade av klövvilt är inte redovisat.