Fler björnar får skjutas i Västerbotten i år, jämfört med ifjol. Arkivfoto: Getty Images

Ökad björntilldelning i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har idag meddelat att årets licensjakt på björn tillåter 91 björnar. Det motsvarar cirka 20 procent av björnstammen i länet och syftar till att minska stammen till förvaltningsnivån.

"}}

Jakten delas in i två zoner, väster om E45, 35 björnar och öster om E45, 56 björnar.
Från och med den första oktober upphör områdesgränserna att gälla och eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas över hela länet.

Förra året var tilldelningen 85 björnar. I början av 2022 har man dock beräknat björnstammen i Västerbotten till 453 individer, vilket är lite fler än 100 björnar än förvaltningsmålet på 350 individer.

Sammantaget med skyddsjakt och björnar som förväntas att dö på grund av mänsklig påverkan, utgöra det totala uttaget cirka 23 procent av stammen. Men länsstyrelsen skriver att den faktiska minskningen kommer vara mindre eftersom de har en beräknad produktivitet på 15 procent.

Eftersom licensjakten ska bidra till att minska björnstammen måste uttaget vara högre än 15 procent.

Rennäring och psykosociala förutsättningar

Länsstyrelsen skriver att det övergripande syftet med licensjakt efter björn är att bidra till att nå riksdagens målsättning om maximalt 10 procent förluster inom rennäringen på grund av rovdjurspredation.

På nationell nivå har björnens predation på ren uppskattats totalt till mellan 3 500 och 7 500 dödade renar per år. Enligt en undersökning som har genomförts i två skogssamebyar i Norrbotten dödar varje björn som befinner sig i renarnas kalvningsland i genomsnitt 11 renkalvar per år.

I Västerbotten har hittills två samebyar använt den nya funktionen för att beräkna rovdjursskadorna. Under de tre säsongerna 2015/2016 till 2017/2018 låg förlusterna i dessa samebyar på 16, 25 och 29 procent respektive 7, 30 och 47 procent av renhjorden. Här ingår förlusterna orsakade av samtliga rovdjur, inte bara björnarna.

Licensjakten ska också skapa gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Västerbotten, särskilt de som bor och verkar i björntäta områden.

Länsstyrelsen hänvisar till attitydundersökningar som visar att fler än hälften av länets befolkning är rädda att möta en björn ute i skogen.

” Det har blivit tydligt att rädsla och oro har betydelse när det kommer till målsättningarna för björnförvaltningen i länet.”