Mannen hade 1,90 promille när tog skotern för att hämta posten och polisen kom. Arkivbild: Gettyimages

Oenig rätt ger dömd skoterfyllerist hans vapen tillbaka

En man i Jämtland som för 2,5 år sedan åkte fast för fyllkörning på skoter får tillbaka sina tillstånd att inneha jaktvapen. Det har förvaltningsrätten beslutat. Rätten är dock oenig - rådmannen och ordföranden anser inte att mannen ska återfå sina vapen.

"}}

Polisen återkallade mannens tillstånd att inneha vapen i mars 2020. Detta efter att mannen dömts för grovt rattfylleri i tingsrätten.

Händelsen som låg till grund för rättsprocessen utspelade sig i Jämtland lördagen den 28 mars 2020. En polispatrull, som var ute på annat uppdrag, fick syn på en skoterförare utan hjälm som körde ned i ett dike.

Poliserna misstänkte att mannen var berusad och klev ur bilen för att kontrollera honom. Då backade mannen upp ur diket och fortsattse köra skotern trots att en polisman beordrade honom stanna.

En av polismännen sprang ikapp skotern, krokade i en arm på föraren och släpades efter skotern. Den andre polismannen gjorde ett förnyat försök att stoppa färden, men tvingades hoppa undan för skotern.

Poliserna sökte efter skoterföraren och efter en stund kom han gående till fots. Han att ha lämnat skotern.

1,90 promille

Det visade sig att mannen hade en alkoholkoncentration som uppgick till 1,90 promille i blodet. Tingsrätten dömde honom för grovt rappfylleri och det ledde till att mannens tillstånd att inneha jaktvapen återkallades.

Han överklagade till förvaltningsrätten och har framhållit att han är en synnerligen skötsam, laglydig och pålitlig personer och att han vid ett tillfälle tagit ett väldigt oövertänkt beslut; att berusad ta skotern och åka en kortare bit för att tömma postlådan.

Mannen ångrar skoterfärden.

Han är djupt engagerad både som jägare och tävlingsskytt och anser att följden av hans misstag fått oproportionerliga konsekvenser.

Polisen har stretat emot mannens begäran om att åter få inneha jaktvapen.

Oenig rätt

Förvaltningsrätten konstaterar att det gått gått 2,5 år sedan mannen körde skoter på fyllan. Han har inte gjort sig skyldig till någon brottslighet sedan dess. Han har heller inga missbruksproblem.

Förvaltningsrätten skriver i domen:

”Han har utan anmärkning handskats med vapen i många sammanhang och haft ansvarsfulla uppdrag inom vapenhantering i många år. Mot bakgrund av att det förflutit ungefär två och halvt år sedan NN:s (mannens namn) vapen omhändertogs så har han i realiteten haft sina vapentillstånd återkallade under denna tid. Det överklagade beslutet står därför inte i rimlig proportion till den uppkomna situationen. Överklagandet ska därför bifallas och beslutet om att återkalla NN:s samtliga tillstånd att inneha skjutvapen upphävas”, skriver förvaltningsrätten i domen.

Förvaltningsrätten är dock inte enig. Rådmannen som satt ordförande i målet, rättens ende jurist, ville att mannens överklagan skulle avslås och att han inte ska återfå sina tillstånd att inneha vapen.

Rådmannen skriver:

”Om en tillståndshavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får denne anses ha visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning.”