Det var okej med licensjakt på varg i Värmland, Örebro och Västmanland. Kammarrätten tar inte upp fallet. Foto: Gettyimages

Nytt bakslag för värnare som klagat på vargjakten

Svenska Rovdjursföreningen och andra vargvärnarföreningar nekas prövningstillstånd i Kammarrätten. Därmed är det Förvaltningsrättens okej till licensjakt på varg i Värmland, Örebro och Västmanland som ligger fast.

"}}

Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och de lokala avdelningarna inom Naturskyddsföreningen överklagade licensjakten på varg i samtliga vargjaktslän.

Förvaltningsrätten i Luleå sa nej till överklagandena och då vände sig de klagande föreningarna till Kammarrätten i Sundsvall. Målet var att rätten skulle slå fast att licensjakten varit olaglig.

Inga skäl för prövning

– Vi har inte funnit något skäl att meddela prövningstillstånd. Därför står domen i förvaltningsrätten fast. Det gäller Värmland, Örebro och Västmanland. Överklagandet rörande Gävleborg har inte avgjorts ännu, säger Gunnel Wadsten, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall, till Jaktjournalen.

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Svenska Jägareförbundet, tycker att Hovrättens beslut är väntat.

– De klagande har byggt hela sin argumentation på EU-domstolens förhandsavgörande i ett finskt mål. Det påverkar i Finland men bara marginellt i Sverige. Här är det domen i Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande, säger Gunnar Glöersen.