Regeringen ger Naturvårdsverket att se över sekretess- och jaktlagstiftningen för att stoppa hot och trakasserier mot jägare. Foto: Privat och Gettyimages, montage

Nya sekretessregler kan stoppa hot och trakasserier mot jägare

Nu agerar regeringen för att få stopp på spridning av uppgifter som kan leda till hot och trackasserier vid jakt och mot jägare. Naturvårdsverket utreder vilka behov av sekretess det finns.

"}}

– Grundregeln i Sverige är att alla uppgifter är offentliga. Regeringen vill att Naturvårdsverket ser över det samlade behovet av ändringar i sekretesslagstiftningen och jaktlagstiftningen, säger Nils Henriksson, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Uppdraget syftar till att få stopp på att uppgifter om exempelvis vilka som söker eller genomför skyddsjakt och licensjakt sprids till människor med ambition att hota och trakassera.

– Förslaget ska också omfatta myndigheter och andra organisationer som agerar på uppdrag av myndigheter, säger Nils Henriksson.

Avvisa jaktsabotörer

Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, tycker att det är bra att sekretessen utreds.

– Redan idag finns det länsstyrelser som sekretessbelägger uppgifter. Men det finns ingen enhetlig linje utan bygger mer på vilka tolkningar olika länsstyrelser gör, säger Gunnar Glöersen.

Han önskar också att styrande myndigheter och politiker tittar på möjligheterna att få stopp på den typ av störningar och trakasserier som förekommer i samband med licensjakt.

– Det måste till någon lagstiftning som hindrar att de dyker upp och stör jakt. Det önskvärda vore naturligtvis att sådana personer kunde avvisas från jaktområdet, men jag vet inte om det är möjligt med nuvarande lagstiftning, säger Gunnar Glöersen.

Uppdraget

Så här skriver regeringen om uppdraget:

”Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och samlat redovisa behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt jaktlagstiftningen i syfte att förhindra spridning av uppgifter som finns hos Naturvårdsverket och andra myndigheter samt hos andra aktörer när sådana agerar på myndighets uppdrag, om personer som kan inneha jaktvapen, samt förebygga hot och trakasserier riktade mot den som ansöker om skyddsjakt eller genomför skydds och licensjakt.”

15 december ska Naturvårdsverket vara klar med sin utredning.