Som vanligt kommer det förtäckta hot om att EU ska ingripa mot den svenska vargpolitiken.

Nya hot om att EU ska ingripa mot den svenska vargjakten

Det har gått mer än tio år sedan EU inledde ett så kallat överträdelseärende mot Sverige - om den svenska vargjakten. Varje år sedan dess har det kommit nya hot om EU-ingripande - så också i år.

"}}

”Vargen är en strikt skyddad art”, skriver kommissionen i ett mejl till Dagens nyheter, DN.

Någon månad innan vinterns licensjakt inleddes frågade Jaktjournalen hos EU-kommissionen i Sverige, om EU kommer att ingripa mot jakten på 75 vargar.

Svensktalande tjänstemän som nåddes via telefon ville inte svara på frågan utan hänvisade till två tjänstemän i Bryssel. Vi mejlade dem men därifrån kom aldrig något svar.

Det nya nu är att företrädare för den nuvarande regeringen, samt Socialdemokraterna och Centerpartiet, meddelat att vargstammens storlek ska sänkas kraftigt. Det har talats om en nivå på 170 vargar.

Årets EU-hot

Nu har DN återigen fått signaler om att EU följer den svenska vargpolitiken ”noga”.

”Vargen är en strikt skyddad art i Sverige, och varje medlemsstat har ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för att skydda de arter som ska skyddas enligt art- och habitatdirektivet. De måste bland annat förbjuda alla former av avsiktlig fångst eller dödande av exemplar av dessa arter i naturen”, skriver en EU-tjänsteman till DN.

DN har har kontaktat personer som tror att EU ny kommer att straffa Sverige. Carl-Fredrik Bergström, professor i europarätt vid Uppsala Universitet, skriver till tidningen att det ”förefaller uppenbart att hanteringen i Sverige är olaglig”, och att ”kommissionen står i startgropen för att agera.

”Tar ni fajten med EU?”

Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet, håller med och tror att Sverige ska uppfatta det som en ”viktig signal”, att kommissionen inte stängt överträdelseärendet mot Sverige.

Darpö tror att det blir omöjligt för Sverige att sänka stammen till 170 individer utan att kommissionen och svenska domstolar underkänner det.

I somras frågade Jaktjournalen förträdare för de politiska partierna om de är beredda att ta fajten om EU-kommisisonen försöker stoppa svensk vargpolitik. Läs artikeln här: