Nya fynd av rävens dvärgbandmask på västkusten, denna gång väster om Kungsbacka. Arkivfoto: Per Jonson

Nya fynd av rävens dvärgbandmask

Analys från Statens veterinärmedicinska anstalt visar att Rävens dvärgbandmask finns i Kungsbackaområdet. Spillingsprov från sensommaren avslöjar detta.

"}}

I Kungsbacka har tidigare inte något fynd av parasiten gjorts, men övervakning har visat att rävens dvärgbandmask återfinns på flera håll i landet, enligt SVA dock i låg omfattning.

– Provet togs i augusti i närheten av Källåsberget och har nu analyserats med PCR vid SVA. Kungsbackaborna behöver generellt inte vidta några speciella åtgärder, men till exempel kan jakthundar i smittade områden behöva avmaskas oftare. Risken att bli sjuk är minimal och ingen behöver därför vara orolig. Att tvätta händerna innan man lagar mat och äter minskar risken för många olika slags smittor. På krisinformation.se finns väldigt många frågor om dvärgbandmasken besvarade, säger Eva Osterman Lind, veterinär och parasitolog på SVA i ett pressmeddelande.

Redan för tio år sedan hittades de första fynden av parasiten och en omfattande spillningsanalys gjordes mellan 2011 och 2014. Därefter har insatserna varit begränsade.

Från och med i år genomförs en ny övervakningskampanj med stöd av Jordbruksverket. Övervakningen ska ske under tre år och 3.000 prov ska analyseras.

Under 2021 har flera prover från Gnesta kommun och Uddevalla kommun innehållit parasiten.