Vildsvinsbök i skogen minskar mängden kvalster, vilka är små markorganismer som gynnar bland annat nedbrytning. Foto: Per Jonson

Ny studie: Vildsvinsbök minskar förekomst av nedbrytande kvalsterorganismer

En vanlig synpunkt är att vildsvinsbök i skogen gynnar ekosystemet genom att vildsvinen fungerar som jordfräsar och luckrar jorden. Ny forskning visar nu att i områden där vildsvin bökar, så minskar antalet kvalster, en markorganism som är viktig för näringsomsättning, nedbrytning och kolinlagring.

"}}

SLU skriver i ett pressmeddelande på sin webbsida och forskare simulerat vildsvinsbök i skogen genom att själva med hackor och krattor simulerat vildsvinsbök. De har tagit prover i områden de själva bökat, områden vildsvinen bökat samt kontrollområden där inga bök gjorts.

Forskarna kommer fram till att kvalsternärvaron minskar i bökade områden.

– Vi upptäckte att bökandet minskade antalet individer av kvalster i proverna. Både nedbrytare och rovkvalster påverkades och det gällde oavsett om det var naturligt bök från vildsvin eller om vi hade simulerat. Däremot verkade det bara vara de vuxna individerna som minskade, inte de unga. Det kan bero på att de unga kvalstren lever på mikroorganismer som inte påverkas lika mycket. De vuxna individernas mat är större som till exempel bitar av svamp eller döda växter. Troligtvis är minskningen av kvalster övergående eftersom de unga kvalstren kan återkolonisera fläckarna på sikt, säger Nadia Maaroufi forskare på SLU i pressmeddelandet.

Forskarna pekar dock på att vildsvinsbök kan gynna exempelvis gräsproduktion, däremot missgynnas exempelvis mossor och bärris.