Regeringen meddelar att en utredning om ny jakt- och viltvårdsmyndighet nu ska startas. Frågan är om Naturvårdsverkets ta från tas jakt- och viltfrågor. Foto: Naturvårdsverket

Nu ska ny jakt- och viltvårdsmyndighet utredas

Nu ska det utredas om Sverige ska få en ny jakt- och viltvårdsmyndighet, som tar över jakt- och viltfrågor från Naturvårdsverket. Det har den nya regeringen beslutat.

"}}

– Jag tror att det kan bli verkstad ganska snabbt. Det är bara att utse en utredare och sparka igång, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

I regeringens budget finns ett elvapunktsprogram för landsbygdsfrågor. En av punkterna rör ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

”För att främja en hållbar jakt och viltvård avser regeringen att tillsätta en utredning som bland annat ska se över formerna för en jakt- och viltvårdsmyndighet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Normalt brukar utredningar ta 18 till 24 månader. Men att det sker under mandatperioden, det får vi räkna med, säger Daniel Ligné.

Idén med en ny viltmyndighet, som tar över jakt- och viltfrågor från Naturvårdsverket, är sprungen ur ett missnöje med att verket haft ett för snävt bevarandeperspektiv och inte ett förvaltnings- och brukarperspektiv.

”Rätat upp sig”

Daniel Ligné är dock inne på att Naturvårdsverkets personal bättrat sig.

– Jag tycker att Naturvårdsverket rätat upp sig ganska ordentligt de senaste åren. Men naturligtvis ska man vända på alla stenar, även den här. Det ska bli intressant att se vad en utredare kommer fram till. Det ska också bli intressant att se hur man sätter ihop utredningen, säger Daniel Ligné.

Han var en av ledamöterna i den gamla jaktlagsutredningen och där var visionerna inför framtiden splittrade.

– Det var ganska polariserat, säger Ligné.