Länsstyrelserna i Jämtland och Gävleborg säger nej till skyddsjakt på vargarna i Prästskogsreviret. Foto: Gettyimages

Nekas ta bort vargrevir i renskötselområdet

Tre jämtländska samebyar nekas att ta bort vargarna i Prästskogsreviret, som ligger i renskötselområdet.

"}}

Jaktjournalen har berättat att samebyarna, Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen sökte skyddsjakt på vargarna i reviret.

För några år sedan avlivades vargar i reviret som hette Krokvattnet, just med tanke på renskötseln. Våren 2019 beslöt dock Naturvårdsverket, trots protester från samebyar, landshövdingen, kommunpolitiker och riksdagspolitiker, att ett vargrevir ska tillåtas även i Jämtland.

Nu heter reviret Prästskogen och sträcker sig över sydöstra delen av Jämtlands län och nordvästra delen av Gävleborgs län. Där föddes valpar förra våren.

Säger nej

”Så därför finns ingen annan lösning än att begära skyddsjakt på hela reviret”, skrev samebyarna i sin skyddsjaktsansökan som är ställd till länsstyrelserna i Jämtland och Gävleborg.

Men länsstyrelserna säger nej till skyddsjakt.

– Samebyarna har inte för avsikt att flytta några renar till området i år. Därför avslår vi ansökningen, säger Simon Viklund, handläggare på länsstyrelsen i Gävelborg, till Jaktjournalen.