Länsstyrelsen i Västra Götaland säger nej till skyddsjakt på åtta dalsländska bävrar. Arkivbild: Gettyimages

Nej till skyddsjakt på dalsländska bävrar

Skogsägarna menar att bävrarna skadar skogen och vill få bedriva skyddsjakt. Länsstyrelsen säger nej.

Två skogsägare i Dalsland ar begärt skyddsjakt på totalt åtta bävrar. Det skriver tidningen Dalslänningen.

Den ena fastigheten ligger i Bengtfors kommun. Ägaren där vill ha skyddsjakt på sex bävrar med motiveringen att bävrarna skadar skog som används i rekreationssyfte genom att bland annat skapa översvämningar.

I Dals-Eds kommun vill en annan skogsägare ha skyddsjakt på två bävrar som orsakat skador på ett 20-tal träd de senaste veckorna.

Länsstyrelsen har avslagit båda ansökningarna. I det första fallet eftersom översvämningarna redan är åtgärdade då dammen har rivits och i det andra fallet då myndigheten anser att skadorna inte är av den omfattning att avlivning av bävrarna måste ske.