NMR-medlemmen får inte tillbaka sina vapen. Det står klart sedan Högsta förvaltningsrätten meddelar att mannen inte får prövningstillstånd för sin överklagan. Foto: Gettyimages

Mister sina vapen för att han vistas i ”våldsam miljö”

Kammarrättens dom står fast mot den medlem i Nordiska motståndsrörelsen som fått sina jaktvapen beslagtagna av polisen.

"}}

Dagens Juridik berättar om de rättsliga turerna i fallet, som rör en man som är medlem i Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

När mannens vapen beslagtogs fann polisen att han försvarat ammunition på ett bristfälligt sätt. Polisen beslöt beslagta vapnen då mannens licenser bedöms bli återkallade.

Förvaltningsrätten gav polisen rätt, eftersom ett stort antal medlemmar i NMR dömts för olika våldsbrott. Den miljön anses olämplig för en vapenägare att vistas i – det anses finnas risk för att vapnen missbrukas.

Jaktintresse

Mannen har framfört att han levt skötsamt och anser att polisens beslut strider mot föreningsprincipen, likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen. Han har framhållit att han haft ett jaktintresse sedan unga år och anser att ett medlemskap i NMR inte ska gå ut över hans vapeninnehav.

Kammarrätten drog slutsatsen att mannens vapenlicenser kommer att återkallas, eftersom han bedöms vistas i en våldsam miljö och förvarade ammunition på ett felaktigt sätt.

Nu meddelar Högsta förvaltningsrätten att mannen inte får prövningstillstånd i sitt ärende. Därmed står kammarrättsdomen fast.