Peter Kullgren och regeringen vill att jägares personuppgifter ska skyddas. Foto: Getty Images och pressbild.

Ministern: Riktigt allvarlig smitta men vi är väl förberedda

Lantbruksminister Peter Kullgren (KD) beskriver det faktum att afrikansk svinpest nu konstaterats i Sverige som allvarlig. Samtidigt menar han att vår beredskap att möta smittan är god.

– Just eftersom smittan funnits inom EU och i vår närhet sedan tidigare så har vi haft mycket dialog med andra länder och det har varit ett scenario att vi skulle få in den i Sverige. Det är en mycket allvarlig smitta som kräver stora insatser men vi är väl förberedda. Vi har handlingsplaner och material för att kunna hantera detta, säger han till jaktjournalen.

Under torsdagen beslutade Jordbruksverketom hårda restriktioner i ett nästan 100 000 hektar stort område runt Fagersta. Det innebär att marken inom detta område i princip helt stängs.

Här får inte jagas eller plockas bär. Inte bedrivas skogsbruk eller ens promeneras i skog och mark. Skogen är helt enkelt stängd.

Fokus på det initiala

För den som drabbas av restriktionerna så finns en del stöd att söka via Jordbruksverket. Om det kommer några ytterligare förslag till stödåtgärder har inte regeringen tagit ställning till ännu.

– Inte ännu. Det var ju först i förrgår som det stod klart att smittan kommit hit. Fokus just nu är på de initiala händelserna, men det jobbas ju med detta parallellt och vi kan behöva återkomma till det.

Läs mer: ”Utgår från att allmänheten följer restriktionerna” – stöd möjligt att få för de som drabbas.

Efter det att smittan blev känd har det talats en del om att de grisar som hittats döda har funnits i ett område som ligger i närheten av en soptipp där vildsvin tidigare setts. Det har därför spekulerats i om smittan kan ha kommit till Fagersta den vägen.

– Det är absolut en möjlighet. På något sätt har människan fått med sig viruset. Som statsepizootologen sa, det är inte troligt att det kommit naturlig genom migration av vildsvin utan det troliga är att det är från människan ditförd.

Besöker Fagersta

På måndag kommer han själv att besöka Fagersta för att orientera sig om läget på plats. Samtidigt så säger han att Sverige i arbetet kommer att ta hjälp av den kompetens som finns inom EU i andra drabbade länder.

De restriktioner som nu lagts i inledningsskedet är rejält tilltagna menar han även om ytterligare restriktioner inte kan uteslutas.

– Nu läggs tunga restriktioner över hela området. Det är ett stort område som vi hoppas är väl tilltaget. Det är lättare att ta bort restriktioner än att man senare konstaterar att man behöver lägga till. Då är man på efterkälken. Det kommer att behövas en hel del fältarbete, ett steg i taget.

– Som sagt, vi har bra beredskap och vi har den hjälp och de kontakter vi behöver. Det är svårt att sia men i så fall får vi bygga på. Vi hoppas att vi ringat in det här och klarar av att begränsa utbrottet

På sikt är målet att utrota smittan

– Men det tar tid visar erfarenhet från andra länder.

– Eftersom du representerar Jaktjournalen så vill jag säga att jag verkligen lider med jägarna. Det finns ju många jaktlag i området som planerat för älgjakten men som nu inte kommer att kunna jaga, men samtidigt hoppas jag att de har förståelse för att alternativet inte är möjligt.

Samtidigt drabbas skogsföretagare och grisbönder ännu hårdare.

– Jag pratade precis med en skogsföretagare som hade 20 maskiner i området som han inte kunde använda och grisbönderna är riktigt nervösa för sin verksamhet, säger Peter Kullgren.