Kristdemokratiske landsbygdsministern meddelar att det ska bli krafttag i vargfrågan. Foto: Regeringskansliet och Gettyimages, montage

Ministern lovar krafttag mot vargarna

Landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, lovar att regeringen nu ska ta krafttag i vargfrågan. I en debattartikel skriver Kullgren att snabbare skyddsjakter och sänkt vargstam ska utredas.

Peter Kullgrens debattartikel publiceras i Svenska Dagbladet och där konstaterar han att vargattackerna avlöser varandra och att vargarna nu sprider sig söderut och in i områden med högre tamdjurstätheter.

Ministern meddelar att Naturvårdsverket ska utreda snabbare skyddsjakt, jakt som kan sättas in redan efter eller eller enstaka angrepp på tamdjur eller hundar.

Det andra uppdraget för Naturvårdsverket är att utreda en minskad vargstam. Vinterns 450 vargar är en bra bit över den nuvarande miniminivån på 300 vargar, konstaterar Kullgren och framhåller att Naturvårdsverket sedan tidigare fått uppdraget att analysera om miniminivån kan sänkas till mellan 170 och 270 vargar.

”EU-rättsliga åtaganden”

”Nu skärper regeringen uppdraget för att svara på hur referens­värdet kan ligga i den lägre delen av intervallet. Det här behöver förtydligas för att tillgodose riksdagens tillkänna­givande om en minskad vargstam. Eftersom frågan är högst aktuell är det av stor vikt att den utreds så fort som möjligt. Därför är svarstiden för uppdraget tidigarelagt till den 30 juni 2024. Regeringen utgår från att Naturvårds­verket kan ta fram ett gediget och vetenskapligt granskat underlag som lever upp till Sveriges EU-rättsliga åtaganden”, skriver Peter Kullgren i sin debattartikel.