Handläggningar av vapenlicenser är uppe i över tre månader i en del polisregioner. Sedan det kommit in mer än fyra gånger så många JO-anmälningar än tidigare om långsam licenshantering laddar nu JO för att börja göra nya inspektioner hos polisen. Foto: Gettymages

Mer än fyra gånger fler JO-anmälningar om lång väntan på vapenlicenser

Antalet JO-anmälningar mot polisen om för lång väntan på vapenlicenser har ökat med mer än fyra gånger. Handläggningstiden i en del polisregioner är uppe i över tre månader istället för 30 dagar. Justitieombudsmannen, JO, laddar nu för att börja göra inspektioner igen hos polisens vapenhandläggare. Att det inte gjorts tidigare beror på coronarestriktionerna, enligt byråchefen Stefan Nyman.

"}}

Jaktjournalen har bett registratoravdelningen hos Justitieombudsmannen att göra en datorkörning på antalet inkomna JO-anmälningar som rör för långa handläggningstider ute i polisregionerna när det gäller ansökningar om vapenlicenser.

Under perioden 1 juni till 15 september har det kommit in 52 anmälningar. Under samma period förra året var det tolv anmälningar. På ett år är ökningen alltså mer än fyra gånger så stor under ”sommarsäsongen”, som brukar vara extra pressande för polisen. Det är under semesterperioden som många passar på att skaffa vapen inför höstens jakt- och skytteaktiviteter.

”Fler än det brukar vara”

Stefan Nyman är byråchef för JO-avdelningen där granskning av Polismyndigheten ingår.

– I början av sommaren brukar det börja komma in fler anmälningar om vapenlicenser. Men nu är det fler än det brukar vara under motsvarande period, bekräftar han.

Många av de som gjort anmälningar hänvisar till att handläggningstiden för en vapenlicens ska ligga på 30 dagar.

– Men det är inget lagstadgat krav. 30 dagar är en målsättning som Polismyndigheten satte upp på eget initiativ någon gång 2013-2014, kommenterar Stefan Nyman.

Sämst i Väst och Syd

Polismyndigheten uppger att det för närvarande är uppskattningsvis som mest cirka 13 veckors handläggningstid i en del polisregioner. Här är hela listan:

• Väst: (länen Halland och Västra Götaland) 12-13 veckor. Vapenhandläggarna i Väst samarbetar med rättsenheten i region Syd, vilket innebär en ansökan kan hamna i en av regionerna oavsett var den sökande bor.
• Syd: (länen Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne) 12-13 veckor.
• Stockholm: (Stockholms län och Gotland) 10-12 veckor.
• Bergslagen: (länen Örebro, Värmland och Dalarna) 5-6 veckor.
• Nord: (länen Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten) 11-12 veckor.
• Mitt: (länen Västmanland, Uppsala och Gävleborg) 8-10 veckor.
• Öst: (länen Östergötland, Jönköping och Södermanland) 5-6 veckor.

Längre tid än vad som angetts

Flera av de JO-anmälningar som kommit in på senare tid gäller region Stockholm. Det som anges i anmälningarna är mer än 12 veckors handläggning. En anmälare klagar på att han fick vänta 111 dagar på sin vapenlicens som sändes in den 11 maj. En annan person har anmält att det dröjde cirka fyra månader sedan avgiften betalades in den 23 juli. En stockholmare som ansökte om licens för två pistoler för målskytte den 21 juni har inte hört något i ärendet, trots att han styrkt vapenköpen både med föreningsintyg och utdrag ur skjutloggen.

”Hur lång tid ska det få ta”

“Hur lång tid ska polisen få ta på sig i dessa licensärenden? undrar pistolskytten i sin JO-anmälan.

Företrädare för polismyndigheten har tidigare kommenterat att det jobbas med förbättringar. Det gäller både utveckling och automatisering av IT- och ärendehanteringssystem. Dessutom ska personalen även kunna rycka in och avlasta i andra regioner.

Enligt byråchefen Stefan Nyman på JO gjordes det senast 2019 en inspektion i Uppsala hos region Mitt med flera granskningspunkter.

Dags för nya inspektioner

– De hade en genomsnittlig handläggningstid som var godtagbar, säger Stefan Nyman.

Nu är det uppenbart att det behöver göras nya granskningar. Per Lennerbrant är den av justitieombudsmännen som ansvarar för bland annat polisväsendet.

– Nu när det är sämre har vi ambitionen att se hur det fungerar med handläggningarna. Per Lennerbrant har sagt att det bör ske genom fortsatta inspektioner. Tidigare har vi varit begränsade i 1,5 år på grund av restriktioner i samband med pandemin, kommenterar Stefan Nyman.