Älgarna ger sig på tall och granar och får nu skjutas i skyddsjakt. Arkivbild: Gettyimages

Markägare får skyddsjakt på älgar som skadar skog

En markägare i Mariestad beviljas skyddsjakt på älgar som skadar skog. Länsstyrelsens personal skickar med ett önskemål om att klövvilttrycket i området ska minskas.

"}}

Skogsstyrelsens tjänstemän inspekterade skogsbestånden på flera fastigheter som ägs av mariestadsbon och fann älgskador i form av barkgnag på granar och betade tallplantor.

Nu meddelas tillstånd för skyddsjakt på två älgar, ko och kalv. De ska skjutas var för sig – för att öka skrämseleffekten. Om skadorna inte upphör kan det bli beslut om skyddsjakt på fler älgar.

Länsstyrelsens tjänstemän i Västra Götaland skriver i sitt beslut:

”Barkgnag utspridda på flera fastigheter är skador som är svåra att förebygga med skrämsel eller kortsiktiga förbyggande åtgärder. I området finns också mycket rapsodlingar som motiverar viltet att stanna i området. Skyddsjakt kan fungera på kort sikt. På lång sikt behöver klövviltstycket sänkas och fodermängden ökas.”

Rekommendationen från länsstyrelsen är att jakttrycket på hjortvilt ökas i området. Därmed ska konkurrensen om viltfodret i området minska, enligt länsstyrelsen.