Enhetligt jaktkortspris, slopad lottning och hårda straff vid överträdelser. Nytt beslut om jaktupplåtelse i Jämtlands län. Arkivfoto: Per Jonson

Lottning på ripjakten slopas i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit nya beslut som berör småviltsjakten på renbetesfjäll. Nu slopas lottningssystemet av jaktkort i de populära rutorna i södra delen av länet och dessutom förtydligar länsstyrelsen det personliga ansvaret jägaren har att inte störa renskötseln.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tidigare utfärdat ettåriga jaktupplåtelser av småviltsjakten i renbetesfjäll men nu har de tagit ett beslut som löper över tre år. Orsaken är att skapa en bättre kontinuitet och beslutet har föregåtts av konsultation med både berörda samebyar samt samtal medhundorganisationer.

Nytt för i år är att lottningssystemet också tas bort. Tidigare har jägare som velat jaga i några av de mest attraktiva jaktområdena fått anmäla sig till lottning på våren. Därefter har slumpen valt ut ett antal jägare som i turordning fått välja bland de utvalda jaktområden, premiärveckan. Detta har skett i maj-juni.

Lottningen tas nu bort och systemet harmonieras med norra Jämtland samt Västerbottens- och Norrbottens län. Jaktområden öppnas här ett par dagar innan avsedda datum. Precis som tidigare kan avlysningar ske på grund av exempelvis renskötsel eller jakttryck.

Kan straffas nästkommande år

I det nya beslutet finns ett tillägg som berör jägarens ansvar att följa de villkor som jaktupplåtelsen har. ”Överträdelser av villkor i upplåtelsen kan medföra att jakttillstånd återkallas samt att jakttillstånd nästkommande jaktår inte medges.” skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

För att ytterligare harmoniera reglerna kring jaktupplåtelser har Länsstyrelsen nu valt att ha ett enhetligt pris för dagtillstånd. Numera kostar småviltsjakten 450 kronor per dag oavsett vilket område som jagas i.