Den svenska lodjursstammen blir allt större. Nu väntar ännu ett år med licensjakt på lo. Foto: Gettyimages

Lodjursstammen fortsätter växa

Med 1 443 individer av totalt 1 787 är Sverige för närvarande Skandinaviens i särklass mest lodjurstäta land. Vår växande lodjursstam ligger långt över de 870 individer som anses vara gynnsam bevarandestatus.

"}}

Efter några års tillbakagång växer den svenska lodjursstammen åter så det knakar. Det visar Naturvårdsverkets senaste lodjursinventering, som genomförs mellan oktober och februari varje år.

Fler familjegrupper

Av Skandinaviens totalt 1 787 lodjur, återfinns hela 1 443 i de svenska skogarna, där antalet familjegrupper också blir fler och fler.

– I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild, säger Jens Andersson, tillförordnad chef för Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Siffran kan jämföras med de totalt 305 familjegrupper som finns i Skandinavien som helhet.

Flera orsaker

Att lodjursstammen nu åter växer efter några års tillbakagång kan ha flera orsaker. Väderförhållanden, tillgång till föda och åldersstruktur bland honorna gör sannolikt att antalet lodjursungar som föds varierar från år till år. Samtidigt är det svårt att med hundraprocentig säkerhet säga att man verkligen lyckats kartlägga alla familjegrupper under inventeringen. Brist på spårsnö och liknande faktorer kan vissa år göra det svårare att kartlägga djuren.

Licensjakt väntar

Mot bakgrund av det anser Naturvårdsverket att man bör iaktta viss försiktighet när man jämför ett enstaka år med ett annat. Men att antalet lodjur nu bevisligen ligger så långt över miniminivån borgar dock för ytterligare ett år med licensjakt på lo.

– Naturvårdsverket har tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län. Efter sommaren kommer vi att ta beslut kring överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen inför 2023, säger Carl-Johan Lindström som är chef för verkets viltförvaltningsenhet.