Det blir en fortsättning på licensjakten av både gråsäl och knubbsäl, men tilldelningarna sänks något. Foto: Per Jonson

Licensjakten på sälar fortsätter – men tilldelningen sänks

Licensjakt på gråsäl och knubbsäl är ingen permanent jakt. I stället beslutades den för specifika perioder. Nu har Naturvårdsverket valt att förlänga den ytterligare ett år och släppt tilldelningen för resterande 2023 och 2024. Men tilldelningen minskas för båda sälarterna.– Även om vi kan konstatera att skadebilden inom yrkesfisket fortsatt är hög, bedömer vi att det finns skäl att vara försiktiga vad gäller antalet sälar som ska få fällas, säger Hanna Ek på Naturvårdsverket.

Målsättningen med licensjakten på gråsäl och knubbsäl är att förhindra skador på yrkesfiske och fritidsfiske.

I det nya beslutet tillåts jakt på 1.500 gråsälar i Östersjön samt 630 knubbsälar längs med väst- och sydkusten, med 400 öronmärkta till Västra Götalands län, 200 till Halland och 30 till Skåne.

– Populationerna av gråsäl och knubbsäl är livskraftiga och förvaltningsmålet är att de fortsatt ska ha gynnsam bevarandestatus. Däremot orsakar sälarna omfattande skador inom fisket, sälarna tar exempelvis fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap. Genom licensjakt är det lättare att i skadeförebyggande syfte begränsa populationerna, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Vikarsälen som återfinns i Bottenviken får skyddsjagas med ett totalt uttag på 350 individer. Det är en minskning från förra skyddsjaktsperioden då 420 vikare fick fällas.

Även tilldelningen av gråsäl och knubbsäl minskas. Naturvårdsverket menar att det finns skäl att vara försiktiga med uttaget eftersom de behöver vänta in mer kunskap om sälpopulationerna. Förra perioden fick 2.000 gråsälar och 730 knubbsälar fällas.

Gråsäl

• 20 april – 20 maj 2023

• 6 juni 2023 – 15 januari 2024

Knubbsäl

• 20 april –20 maj 2023

• 1 september 2023–19 april 2024

Vikare (endast skyddsjakt)

• 1 maj 2023 – 15 januari 2024