Regeringen har nu beslutat att den efterfrågade licensjakten på gråsäl ska införas. Foto: Gettyimages

Licensjakt på gråsäl välkomnas av yrkesfiskare

Regeringens beslut att öppna för licensjakt på gråsäl välkomnas av yrkesfiskare.

Jaktjournalen har skrivit om yrkesfiskets problem med säl bland annat

här. Blekinge Läns Tidning skriver i sin pappersupplaga att Lennart Arvidsson, ordförande i Yrkesfiskarnas avdelning 42 i Nogersund, är nöjd med beslutet om licensjakt. – Allt som görs för att minska sälstammen välkomnas av oss yrkesfiskare, säger Lennart Arvidsson till tidningen. Det var i torsdags som Regeringen meddelade att Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över förvaltningsplanen för gråsäl och föreslå skyddsåtgärder för torsken. Jakt, men även andra sätt att skydda fiskbestånden, ska utredas.

Allvarlig situation

– Situationen för Östersjötorsken är allvarlig och vi behöver se över alla våra verktyg för att skydda beståndet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande. Landsbygdsministern har tagit fasta på att sälarna förstör fiskeredskap för mer än 50 miljoner kronor årligen, samt sprider en parasit som hotar torsken. – Den håller på att slå ut delar av fiskekåren. Det finns inga yngre fiskare som vill satsa när sälen tar både redskap och fångst, säger Lennart Arvidsson till Blekinge Läns Tidning. Regeringens beslut om licensjakt på gråsäl gäller i första hand från hösten och fram till 1 januari 2022.