Jaktjournalens chefredaktör Daniel Sanchez. Foto: Per Jonson
Jaktjournalens chefredaktör Daniel Sanchez. Foto: Per Jonson

Ledare: ”Jägarnas pengar ska inte gå till feministisk kvasivetenskap”

"Tre bortkastade år och 3,2 bortkastade miljoner". Det anser Jaktjournalens chefredaktör, Daniel Sanchez, att det jaktkortsfinansierade forskningsprojektet Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning är.

"}}

Denna ledare publicerades i ett något kortare format i Jaktjournalen nummer 3-2021.

Du ska betala ditt jaktkort – pengarna går till viltvårdsfonden – och Naturvårdsverket fördelar sedan dessa pengar. Det där känner alla till. Jägarförbunden får sin del, jaktkorten ska höjas till 400 spänn, och en del går till viltforskning – ni vet.

Forskningen ska handla om vilt, viltkött eller kanske någon speciell viltart. Den ska i alla fall ha en relevans för jägarna då detta, mer eller mindre officiellt, ses som jägarnas pengar.

Topp tre

Nu har 34 miljoner delats ut till viltforskningsprojekt.

Vinnaren i årets vända var Gunnar Gunnarsson som ska se vad ökningen av gäss och svanar har för påverkan på akvatiska ekosystem.

4,8 miljoner kronor fick han.

Näst mest fick ett projekt som ska övervaka infektionssjukdomar hos gnagare och överföring av dessa sjukdomar till människan. 3,7 miljoner kronor.

Och så där brukar viltvårdsfondens projekt se ut. Naturvetenskaplig forskning om vilt eller kanske viltkött.

Men årets trea sticker ut.

3,2 miljoner går till det treåriga projektet ”Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning”.

Projektbeskrivningen lyder: ”Med utgångspunkt i en socialkonstruktivstisk förståelse av genus och jämställdhet undersöker detta projekt kvalitativt hur genus och jämställdhet uppfattas och konstrueras, vilka barriärer och möjligheter dessa konstruktioner är kopplade till och hur detta formar villkoren för viltförvaltning genom policyanalys, intervjuer och i workshops.”

3,2 miljoner kronor.

I jämförelse får ”En hållbar förvaltningsmodell för gråsäl” 840.000 kronor.

Forskningsgruppen som fått 3,2 miljoner av jaktkortspengarna forskar alltså inom den yttersta, radikala falangen av humaniora och deras ramverk är socialkonstruktivism, ”doing gender” och feminism. Ett kvasivetenskapligt ramverk helt friskrivet från naturvetenskapliga överenskommelser.

Naturvetenskapsförnekare

Idag är de flesta beteendevetare överens om att vi människor agerar som vi gör av både biologiska och sociala anledningar. En mix av båda. Men i forskargruppens postmoderna världsbild är allt en social konstruktion. Något som skapas i vårt språk med det enda motivet att tillskansa oss makt.

”Doing gender”, som forskargruppen tar upp i sin ansökan, handlar om att kön inte är biologiskt utan snarare något som uppstår i språket när vi pratar med varandra, eller som projektet själva skriver i sin ansökan: ”Genus förstås här som något som görs snarare än något som är”, (ni känner igen det från diskussionen om hen).

Och socialkonstruktivisten kan ifrågasätta allt ifrån väderstreck till själva solen (inget är sant utan verkligheten tolkas av betraktaren).

Därmed kan alla naturvetenskapliga upptäckter förkastas då de bara reflekterar betraktarens ofullständiga eller makthungriga redovisning av verkligheten.

Låter det som rörigt trams? Bra. För att det är det!

Viltkommittén

I Viltkommittén, som fördelar forskningspengen, sitter två representanter för Svenska jägareförbundet. ”Vi på jägarsidan var positiva till projektet”, säger en av dem, och jag tror inte han menar något illa. Alla vid sina sinnens fulla bruk är för jämställdhet. Men man ska göra sin läxa innan man delar ut över tre miljoner av jaktkortspengarna.

Kommer vi få en bättre viltförvaltning av visdomsord som ”maskulinitet är länkat till makt och upprätthållandet av patriarkala strukturer”? Det är en viktig fråga för ”för att uppnå förändringar i en mansdominerad organisation behövs en hög insikt i genus”.

Jag kan plocka hur många citat som helst från ansökan, men allt är så abstrakt och rörigt utan några som helst referenser utanför den egna postmoderna bubblan att alla rynkar pannan i oförstånd. Min panna var i alla fall i djupa veck.
Betyder det att jag är obildad? Kanske. Men mycket smartare människor än mig gör detsamma.

Kvasivetenskap

Jakt och viltvård är naturvetenskap. Vill man forska om hur människorna agerar inom viltvårdsfrågor kan man visst göra det. Ska jägarna betala för det? Tveksamt.

Ska jägarna betala för forskning som utgår från att allt är socialt konstruerat och att motivet till att man skapat denna verklighet är makt? Nej.
Det är tre bortkastade år och 3,2 bortkastade miljoner.

Men det blir tyvärr värre. ”Projektet utgår från en deltagande forskningsansats, vilket innebär att syftet med forskningen inte bara är att beskriva, förstå och förklara världen utan också att förändra den.” Och man beskriver hur.

Genom ”kreativa workshops med relevanta aktörer” ska projektet påverka viltförvaltningsorganisationerna.

Du betalar alltså jaktkortet för att få bli kallad till ett möte där du ska få veta att din framgång som viltförvaltare enbart beror på att du kallas ”han”.

Hur går det med CWD förresten?