Hinner domstolarna klart innan jakten startar den 2 januari? Foto: Privat

Länsstyrelsen vinner i kammarrätten om stoppad vargjakt

Kammarrätten i Sundsvall underkänner förvaltningsrättens argument för att stoppa licensjakten på 18 vargar i gränsrevir som delas mellan Sverige och Norge.

"}}

Kammarrättens dom kom på tisdagsförmiddagen och rätten skriver:

”Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och förklarar att Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut inte avser licensjakt efter varg på norskt territorium. Kammarrätten visar målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt prövning av om övriga förutsättningar för licensjakt är uppfyllda.”

Det var de tre värnarorganisationerna Rovdjursföreningen, jaktkritikerna och Nordulv som överklagade licensjakten på varg. Jakt på 18 vargar i gränsrevir stoppades.

Förvaltningsrätten skrev:

”Endast uppgifter om ett protokoll med uppgifter om en inriktning att besluta om licensjakt i dessa revir är inte tillräckligt som stöd för att en svensk länsstyrelse ska anses behörig att besluta om jakt efter norska vargar och tillåta jakt på norskt territorium.”

Länsstyrelsen överklagade

Det fick Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet att rasa. Han framhöll att länsstyrelsens beslut inte kan tolkas som att svenska jägare skulle kliva över gränsen till Norge och jaga varg där.

Glöersen såg domen som helt orimlig

Länsstyrelsen i Värmland överklagade och får nu alltså rätt i kammarrätten, som skriver:

”Av länsstyrelsens beslut framgår att 18 vargar får skjutas och att jakten endast får ske inom de områden som angivits på de kartor som bifogats som bilaga 2 och 3 till beslutet. På kartorna har två områden markerats. Det ena området avser Juvberget/Ulvåa och det andra Kockohonka. Kammarrätten konstaterar att de områden som markerats ligger inom svenskt territorium. Det står därmed klart att länsstyrelsen inte har beslutat om licensjakt efter varg på norskt territorium. Kammarrätten anser inte heller att vargarna i ett och samma gränsrevir kan delas upp i norska respektive svenska individer. Mot denna bakgrund ska förvaltningsrättens dom upphävas och målet i enlighet med instansordningsprincipen visas åter till förvaltningsrätten för prövning av om övriga förutsättningar för licensjakt efter varg är uppfyllda.”

Nu är frågan om domstolarnas kvarnar hinner mala färdigt, så att det blir licensjakt som det är tänkt den 2 januari.