Landsbygdsministern Jennie Nilsson tycker att man nått en bra balans mellan olika intressen. Arkivfoto: Per Jonson

Landsbygdsministern uttalar sig om kortad ripjakttid

Kritiken mot Regeringens beslut att korta ripjakten växer. Det formligen kokar på många håll i Norrlandskommunerna. Flera riksdagspolitiker har också krävt svar och nu har landsbygdsminister Jennie Nilsson uttalat sig.

"}}

Riksdagspolitikerna Peter Helander (C), Kjell-Arne Ottosson (KD) och Mattias (M) har ställt skriftliga frågor om varför Regeringen valt att gå emot sin egen expertmyndighet Naturvårdsverket och korta jakttiden på ripor.

Nu har Jennie Nilsson skrivit ett gemensamt svar till de tre politikerna.

” När det gäller ripjakten kan jag konstatera att remissinstanserna tyckt olika och att flera remissinstanser bl.a. har förordat både en senare jaktstart och tidigare jaktslut i syfte att skydda populationerna av de båda arterna av ripa.

När det gäller jakttiden på ripa landade regeringen i ett beslut där jakttiderna bättre harmonierades, dvs blir samma i alla områden där jakt är tillåten. Det innebär att jaktslutet jämfört med idag blir tidigare i Älvdalens kommun, Jämtlands län samt i Västerbotten och Norrbottens län ovan den så kallade lappmarksgränsen, men senare i resten av Dalarna och i resten av Västerbotten och Norrbottens län.

Jag tycker vi har nått en bra balans mellan de olika intressen som måste vägas in. Överlag har processen när det gäller jakttider varit bra och rigorös.”