Två vargattacker mot får har inträffat på kort tid i Halland. . Foto: Gettyimages

Kammarrätten: Rätt att besluta om jakt på 18 vargar i flera revir

Det var rätt av länsstyrelsen i Värmland att besluta att 18 vargar fick skjutas i tre värmländska revir. Det slår kammarrätten fast i en dom, som därmed upphäver förvaltningsrättens beslut att ge Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Nordulv rätt i sin överklagan.

– Mycket bra inför kommande jakt, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet.

I beslutet om vargjakt 2023 beslutade länsstyrelsens tjänstemän i Värmland att 18 vargar skulle fällas i tre revir. Det överklagades av de tre värnarorganisationerna med hänvisning till att jakten då inte kunde anses vara selektiv.

Förvaltningsrätten gav de klagande rätt. Men nu fastslår kammarrätten att länsstyrelserna visst kan fatta sådana beslut.

”Försökte runda problemet”

”Enligt kammarrättens mening är den valda utformningen med jakt inom ett mindre antal specifika revir i sig en selektiv begränsning. Annat har inte kommit fram än att dessa revir valts ut med hänsyn till den mest aktuella tillgängliga informationen och att ingen genetiskt viktig varg funnits inom de berörda eller direkt angränsande reviren”, skriver kammarrättens jurister i domen.

Det är en dom som kommer att underlätta vargförvaltningen, anser Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.

– Länsstyrelsen försökte runda problemet att man aldrig kan veta hur många vargar som finns i enskilda revir. Det kan vara tre eller tio. Den här domen ökar möjligheterna för att tömma reviren och kommer att underlätta för länsstyrelsen när man ska fatta beslut om vinterns jakt, säger Gunnar Glöersen.

Beslutet gör att det går att flytta tilldelning mellan reviren.

Konsekvensen av domen blir att det blir lättare att verkligen genomföra jakt på det antal vargar som länsstyrelserna beslutar om.