Det blir ingen förebyggande skyddsjakt på nio järvar i två samebyar i Jämtland - om domen i förvaltningsrätten i Luleå står sig. Foto: Gettyimages

Järvjakt underkänns – Rovdjursföreningen lyckades igen

Nej, renägarna i samebyarna Tåssåsen och Mittådalen får inte hjälp att skydda sina renar mot framtida, sannolika järvattacker. Efter överklaganden från Svenska Rovdjursföreningen stoppas tre skyddsjakter på sammanlagt nio järvar i Jämtland.

"}}

Som Jaktjournalen berättat tidigare beslutades skyddsjakterna i förebyggande syfte – eftersom järvarna befinner sig mitt i kärnområdet för renskötseln.

Först fick Rovdjursföreningen igenom så kalla inhibition, alltså att jakten stoppades tillfälligt i väntan på avgörande i domstol. På fredagen kom domen: Beslutet om skyddsjakten på de nio järvarna i Jämtland upphävs av förvaltningsrätten i Luleå.

De flesta järvaattacker mot renar inträffar under vårvintern och den känsliga kalvningsperioden. Ett dilemma är då att järvhonor som har ungar riskerar att skjutas – med följden att järvungar riskerar att svälta ihjäl.

Men det är inte ett argument som förvaltningsrätten i Luleå godtar. Rätten konstaterar att det finns två vägar att belsuta om järvjakt – antingen licensjakt eller skyddsjakt för att undanröja akuta risker för skador.

Naturvårdsverket har inte delegerat möjligheterna till populationsbegränsande licensjakt på järv till någon länsstyrelse.
Rovdjursföreningens överklaganden har gått ut på att de järvar som skulle skjutas i Jämtland inte ställt till med någon akut skada.

Rätten skriver

Förvaltningsrätten i Luleå går på den linjen och skriver i ett av besluten:

”Förvaltningsrätten bedömer således sammanfattningsvis att länsstyrelsen inte har visat att förutsättningarna för skyddsjakt föreligger avseende kriteriet att förhindra allvarlig skada. Förutsättningarna för skyddsjakt är därför inte uppfyllda och överklagandet ska således bifallas på så sätt att beslutet upphävs.”

Nytt för besluten om skyddsjakterna i det här fallet var att vanliga jägare skulle kunna hjälpa till med skyddsjakterna, vilka är betungande och tidsödande om samebyarna ska utföra dem på egen hand.

Nu väntar istället skyddsjakter vid akuta järvattacker i vår, finns inte exempelvis älgjägarnas hjälp att tillgå. Dessutom riskerar alltså honor med ungar att avlivas.

Som Jaktjournalen tidigare berättat överväger tjänstemännen på länsstyrelsen i Jämtland att överklaga.