Järvjakt kan bli aktuell i de fyra län som ingår i det norra rovdjursförvaltningsområdet i höst. Foto: Gettyimages

Järvjakt kan bli verklighet i flera norrländska län

Naturvårdsverket har för första gången överlämnat rätten till länsstyrelser i Norrland att besluta om licensjakt på järv i höst.

Naturvårdsverket meddelar i ett pressmeddelande att myndigheten delegerar rätten att besluta om licensjakt på järv till länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet. Möjligheten ges eftersom referensvärdet för järvpopulationen har uppnåtts i landet och populationen inom norra förvaltningsområdet dessutom ligger över miniminivån för arten.

Det norra rovdjursförvaltningsområdet består av länen, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten.

– Vi har beaktat järvstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet. Mellersta förvaltningsområdet är däremot inte aktuellt för licensjakt i år. Miniminivån är inte uppnådd, vilket innebär att de formella förutsättningarna för en delegering inte är uppfyllda i mellersta förvaltningsområdet, säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Om länsstyrelserna väljer att besluta om licensjakt på järv är jakttiden 1 oktober till 31 december.