Vargen kommer att bli en valfråga i höst, om Svenska Jägareförbundet får sin vilja igenom. Foto: Gettyimages, montage

Jägareförbundet vill att vargen blir en valfråga

Svenska Jägareförbundets vill att vargen blir en valfråga.- Politikerna måste se till att besluten som tas efterlevs, säger ordförande Peter Eriksson till Jaktjournalen.

"}}

I en växande del av Sverige tyngs jägare och gröna näringar av vargar. Jaktjournalen rapporterar kontinuerligt om jakthundar som skadas, dödas eller jagas av vargar, löshundsjägare som inte vågar släppa sina hundar, drabbade tamdjursägare och så vidare.

I de politiska beslut som styr vargstammens utveckling finns skrivningar om att gröna näringar inte avsevärt får försämras på grund av varg.

Bekymrade jägare

Från södra Jämtland kommer nu rapport om samebyar som går på knäna på grund av vargar. Dagens Eko berättar att Tåssåsens sameby under 2021 fick 1,5 miljoner kronor i stöd för att kunna hägna in och stödutfodra renar.

De är drabbade av det halva vargrevir som Naturvårdsverket beslutade ska finnas i den södra Jämtlands län.

Emma Andersson, handläggare på länsstyrelsen i Jämtland, säger till Ekot att hägnade och stödutfodrade renar inte är en hållbar lösning på lång sikt.

Peter Eriksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet, känner av de bekymmer människor har med vargarna i Jämtland, som är hans eget hemlän.

– Jägarna i området är bekymrade och det är mycket stora problem för rennäringen, säger Peter Eriksson till Jaktjournalen.

Valfråga

Han efterlyser att länsstyrelserna fattar beslut om hur vargstammen ska förvaltas – på lokal nivå.

Till hösten är det val och Jägareförbundets avsikt är nu att göra den svenska vargstammen till en valfråga.

– Jag önskar att politikerna ser till att de politiska beslut som fattas ska verkställas, och att man inte ignoerar dem. Man har sagt 300 vargar men stammen ökar hela tiden och vi är väldigt bekymrade över att politikerna inte ser till att deras beslut efterlevs, säger Peter Eriksson.

Samtidigt har bevarandeorganisationerna rätt att överklaga och lyckas hela tiden försena eller stoppa både licensjakt och skyddsjakt. Peter Eriksson menar att det är lagstiftningen som är fel – och att politikerna måste ändra på den.

Fler vargar i Norrland?

Bevarandeorganisationerna önskar sig att Norrland ska öppnas för vargrevir. Men några sådana planer finns inte, i alla fall inte i nuläget, enligt Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

– Så här är beslutet just nu, men det går inte att sägra hur det blir i framtiden,. Vi har inga planer för att det ska bli fler vargrevir i renskötselområdet, säger Carl-Johan Lindström till Jaktjournalen.