Jägareförbundet i Halmstad nekas licens på två ljuddämpare eftersom vapnen ägs av förbundet och är registrerade som målskyttevapen. Foto: Gettyimages

Jägareförbundet nekas licens på två ljuddämpare

Jägareförbundet i Halmstad har ansökt om att få inneha ljuddämpare på två vapen som användas bland annat vid övningsskytte och examinering för jägarexamen. Polisen säger nej och förvaltningsrätten i Göteborg ger polisen rätt.

"}}

Eftersom det är Jägareförbundet som har licens på vapnen som används vid skytteutbildningarna för jägarexamen, är bössorna licensierade som målskyttevapen.

Polisen har sagt nej till licenser på två ljuddämpare med hänvisning till lagstiftningen.

Jägareförbundet har överklagat till förvaltningsrätten och skriver:

”Även om eleverna växlar innebär dessa tillfällen att instruktören får uppehålla sig i skjutboden under betydligt längre tid än vid normalt övningsskytte. Även om hörselskydd bärs måste det anses vara särskilt påkallat med ljuddämpare ur ett hälso- och miljöperspektiv.”

Jägareförbundet i Halmstad framhåller på att det knappast hade varit något problem med licens för ljuddämpare om bössorna stått registrerade på någon privatperson. Förbundet pekar också på att tillståndsplikten för ljuddämpare snart försvinner.

Polisens handläggare skriver:

”Överklagandet avslås”

”För att tillstånd ska meddelas bör det krävas att innehavet är särskilt påkallat i det enskilda fallet. Tillstånd till innehav av ljuddämpare till målskjutnings- vapen för att förebygga hörselskador bör inte meddelas (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning, RPSFS 2009:13, FAP 551- 3 s. 26).”

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte Jägareförbundets ambitioner, att vidta skyddsåtgärder för att sänka skjutbuller och därmed främja en god miljö för elever och instruktörer.

Rätten skriver dock att innehav av ljuddämpare för målskjutning inte bör meddelas enbart i syfte att förbygga hörselskador.

”Vid en samlad bedömning anser förvaltningsrätten således att det som har kommit fram i målet inte utgör sådana hälso- eller miljöskäl som gör att det är särskilt påkallat att Jägareförbundet ska få tillstånd att inneha ljuddämpare för målskjutningsändamål. Överklagandet ska därför avslås”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.