Lodjursjakten i Dalarna blir ett fall för förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages

Jägareförbundet kräver kraftigt ökad lojakt i Dalarna

Svenska Jägareförbundet i Dalarna överklagar länsstyrelsens beslut om vinters licensjakt på lodjur. Jägareförbundet vill att tilldelningen i det närmaste dubbleras.

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att 15 lodjur får skjutas i vinterns licensjakt. Dock har man infört en så kallad honkvot, vilket innebär att jakten blir avblåst om sju honor på mer än 14 kilo fälls. Svenska Jägareförbundet i Dalarna meddelar på sin hemsida att förbundet begär 28 lodjur i tilldelning, samt att honkvoten stryks. Jägareförbundet anser att länsstyrelsen använd fel så kallad omräkningsfaktor och underskattat lodjursstammen.

”Skapar förvirring”

Omräkningsfaktorn är en vetenskapligt erkänd siffra som antal konstaterade familjegrupper ska multipliceras med när lodjursstammen beräknas. – Att använda felaktiga omräkningsfaktorer skapar förvirring, otydlighet och misstro mot hela förvaltningssystemet, särskilt som en felaktig omräkningsfaktor också leder till att lodjursstammens storlek underskattas, anser Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, på förbundets hemsida. Jägareförbundet har överklagat lotilldelningen till förvaltningsrätten.