Tre jägare drogs in i en rättsprocess efter att en vargtik fällts i den norska licensjakten. Nu har närmare 60.000 kronor samlats in till jägarnas juridiska omkostnader. Foto: Privat och skärmdump, montage

Insamling till jägare som åtalas för skott mot varg

Det har startats en insamling av pengar till de tre norska jägare som är föremål för en juridisk process efter vargjakten i vintras. Initiativtagarna vill ha klarlagt vad som gäller när skott avlossas mot skadskjutna djur.

Jaktjournalen har berättat om tre norska jägare som fått så kallat bötesföreläggande på mellan 12.000 och 15.000 kronor efter att en vargtik fälldes i reviret Ulvåa i vintras. Dessutom föreslås de förlora rätten att jaga stora rovdjur under två år.

Inblandade statliga tjänstemän, polis och åklagare vill inte berätta exakt vad misstankarna gäller. Enligt obekräftade uppgifter till Jaktjournalen handlar det om ett stort antal avlossade skott, långa skjutavstånd och dåligt kulfång.

En av jägarna har godtagit bötesföreläggandet. De två andra nekar den uppgörelsen och då kommer fallet att drivas till domstol.

”Olagligt?”

Nu har det startats en insamling till förmån för de misstänkta jägarna. När den här artikeln skrivs har det kommit in 59.450 kronor som ska gå till de misstänktas advokatkostnader.

Pengar som eventuellt blir över ska användas för att täcka kostnader i samband med kommande licensjakter på varg.

Initiativtagarna till insamlingen skriver:

”Vargen är påskjuten, vad gör du? De allra flesta jägare som deltar i licensjakt vill inte att djur ska drabbas, och gör därför vad de kan för att få ett slut på detta så fort som möjligt – det är det jägare tränas i. Har detta blivit olagligt? Vi anser att det behövs ett juridiskt förtydligande kring detta och inte en jurists tolkning av lagen, vad händer nästa gång en varg skjuts? För att detta ska vara möjligt behöver de som nu är åtalade i detta ärende ekonomiskt stöd för att täcka rättegångskostnader som advokat etc. Detta gäller även de som fått ärendet nedlagt, men som ändå har haft kostnader i samband med målet”, skriver initiativtagarna till insamlingen.