Håkan Jonsson är ordförande i Jakt- och fiskesamerna och tycker att Sametinget inte agerat tillräckligt i vargfrågan. Här fotograferad framför det pågående Sametinget i Tärnaby.

Infekterad strid i Sametinget om varg i renskötselområdet

Vargfrågan har blossat upp till en infekterad konflikt i Sametinget, som pågår just nu i Tärnaby. Jakt- och fiskesamerna kräver att ordförandena i Sametinget och rennäringsnämnden avgår.

Det är Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargrevir med valpar i renskötselområdet,

vilket Jaktjournalen rapporterat om här, som fått det att hetta till på Sametinget. – Man har inte varit nog aktiva för att se till att vi inte får varg i renskötselområdet. Det räcker inte att reagera på förslaget i efterhand – man skulle ha fört en proaktiv dialog med Naturvårdsverket, säger Håkan Jonsson, ordförande i Jakt- och fiskesamerna, till Jaktjournalen. Under förmiddagen lämnade partiet in en skrivelse med en misstroendeförklaring riktad mot Sametingets ordförande Per-Olof Nutti och rennäringsnämndens ordförande, Marita Stinnerbom. – 15 av 31 ledamöter i Sametinget stödjer kravet på deras avgång. Det är våra 9 ledamöter plus några politiska vildar och företrädare för andra samiska partier. Hur det går avgörs i eftermiddag när det blir omröstning, säger Håkan Jonsson.

Sympatiserar med rennäringen

På vargvärnarsidan framhålls att samer inte är någon enhetlig grupp och att jakt- och fiskesamer inte har någon konflikt med vargen. Varför har ni reagerat så hårt på beslutet om vargrevir i renskötselområdet? – Det är riktigt att vi inte har renar och berörs på det sättet. Men vi sympatiserar naturligtvis med rennäringen, svarar Håkan Jonsson. Jakt- och fiskesamerna bildades eftersom många icke renskötande samer känner sig diskriminerade. Bland annat vill man ha tillbaka jakt- och fiskerätten. Partiet är det största inom Sametinget. Håkan Jonsson satt som ordförande i Sametinget mellan 2013 och 2017. – Då hade vi heller inga beslut om att varg skulle finnas i renskötselområdet, säger Håkan Jonsson. Jaktjournalen har inte lyckats nå Per-Olof Nutti och Marita Stinnerbom för en kommentar.

Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21