Arkivfoto: Per Jonson

Huvudstyrelse stödjer sydsvensk namninsamling

Peter Eriksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet tar kritiken av vårbocksjakt i södra Sverige på allvar och menar att förbundet centralt nu ska göra ett försök med att få ansvariga politiker att riva upp beslutet.

"}}

Det var i samband med revideringen av jakttiderna som vårbockjakt blev tillåtet i hela landet. Flera länsföreningar i södra Sverige hade redan i förslagsstadiet opponerat sig mot vårbocksjakt och förbundsstyrelsen stöttade, enligt Peter Eriksson, endast vårbocksjakt i angränsande län till de län som haft jakten innan.

– Vi ville aldrig ha vårbocksjakt i hela landet, säger Peter Eriksson, som nu meddelar att huvudstyrelsen ställer sig bakom bland annat Skånes och Blekinges länsföreningars krav.

Namninsamling genomförs

Just nu genomförs en namninsamling mot vårbocksjakten. Lars Persson är ordförande för Jägareförbundets Skåne och säger att insamlingen görs för att visa vilket stöd motståndet mot vårjakten har. Hur många som skrivit på vet inte Lars Persson.

– Vi ska ha möte i kväll och kika på det, säger han.

För Lars är vårbocksjakten ett hårt slag för bockförvaltningen i länet.

– Redan nu skjuts det för många bockar och vad kommer då utökad jakttid innebära? Vi vet ju att jakten har stort ekonomiskt värde för många markägare. Tyskland och Danmark har vårbockjakt men de har inte jakt i augusti. Nu ska vi här i Sverige ha bockjakt både på våren och i augusti. Det vill vi inte här i Skåne.