Vargen från Forshagareviret, som rivit tre hundar och en kalv, ska skyddsjagas anser Länsstyrelsen i Värmland. Foto: Gettyimages

Hundjagande varg får skyddsjagas

Sedan september har tre hundar dödats av varg i värmländska Forshagareviret. Då även en nötkalv hittades vargdödad i reviret den 20 juni beslutade Länsstyrelsen i Värmland om skyddsjakt på den hundjagande vargen.

"}}

Beslut om skyddsjakt ska vanligen fattas i samråd med Naturvårdsverket. Men då antalet vargangrepp på tamdjur uppgår till fyra attacker under en sammanhängande tolvmånadersperiod får länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på eget initiativ.

Ansträngd situation

Vargsituationen i Värmland är sedan tidigare ansträngd. Flera skyddsjaktbeslut som överklagats är fortfarande under avgörande i domstol.

Även det beslut som nu fattats direkt av länsstyrelsen kan överklagas.

– Ja, alla parter har möjlighet att överklaga i tre veckor efter det att beslutet fattats. Ännu har inget överklagande lämnats in, så hur många som eventuellt vill överklaga återstår ännu att se, säger Andreas Vernby, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.